Anne Brændeland & Marianna Bondevik – O Jul Mid Din Glede (NO – DE)

Anne Brændeland & Marianna Bondevik – O Jul Mid Din Glede (Oh, Weihnachten mit deiner Freude)

O jul med din glede og barnlige lyst
Vi ønsker deg alle velkommen;
Vi hilser deg alle med jublende røst
Titusende ganger velkommen!

Vi klapper i hendene,
Vi synger og vi ler,
Så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

I Østerlands vise, I tre stjernemenn,
Vi vet jo hvorhen I skal drage
Og vi ville jo også så gjerne derhen
Og Eder på reisen ledsage.

Vi klapper i hendene,
Vi synger og vi ler,
Så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg å gi meg den andre,
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre.

Vi klapper i hendene,
Vi synger og vi ler,
Så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

Oh, Weihnachten mit deiner Freude und kindlichen Fröhlichkeit,
Wir heißen dich alle willkommen.
Wir heißen dich alle mit jubelnder Stimme
Zehntausende Male willkommen.

Wir klatschen in die Hände,
Wir singen und wir lachen,
So froh sind wir, so froh sind wir.
Wir drehen uns im Kreis und machen Knickse und verbeugen uns.

Ihr orientalischen Weisen, ihr Heiligen Drei Könige,
Wir wissen doch wohin ihr ziehen werdet
Und wir würden doch auch so gerne dorthin
Und euch auf der Reise begleiten.

Wir klatschen in die Hände,
Wir singen und wir lachen,
So froh sind wir, so froh sind wir.
Wir drehen uns im Kreis und machen Knackse und verbeugen uns.

So reiche ich dir jetzt mit Freude meine Hand,
Komm beeil dich und gib mir die andere.
So knüpfen wir das heilige Band der Liebe
Und versprechen einander zu lieben.

Wir klatschen in die Hände,
Wir singen und wir lachen,
So froh sind wir, so froh sind wir.
Wir drehen uns im Kreis und machen Knickse und verbeugen uns.

Schreibe einen Kommentar